top of page

Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Westerhoeve4.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel met welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Westerhoeve4.nl verwerkt de met de volgende doelen persoonsgegevens:

 • Het afhandelen van uw betaling voor het uitvoeren van een overeenkomst.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

  kunnen voeren voor het uitvoeren van een overeenkomst.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Westerhoeve4.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor een boeking op een campingplaats
  Uw personalia die u ingeeft ten tijde van het boeken van een plaats op de camping of daarna gewijzigd wordt, bewaren wij zeven jaar om aan wettelijke verplichten te kunnen voldoen. Daarna worden uw gegevens geanonimiseerd.

 • Mailcorrespondentie
  Overige gegevens die u ons verstrekt via mail of telefoon worden direct of uiterlijk drie jaar na het versturen automatisch verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Westerhoeve4.nl deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies

Westerhoeve4.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Westerhoeve4.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Westerhoeve4.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via andrea@westerhoeve4.nl

Wijzigingen in deze statement

Westerhoeve4.nl behoudt het recht voor om dit privacy- en cookiestatement te wijzigen naar de laatste (wettelijke) standaarden. We adviseren u om dit statement regelmatig te controleren op veranderingen. In het geval van grote wijzigingen, zullen wij dit prominent bekend maken.

Contact gegevens: Camping Westerhoeve - westhovenseweg 4, 4356RM Oostkapelle

bottom of page